100%

Политика конфиденциальности

Privātuma politika

Reģistrējoties interneta vietnē www.partsale.lv , Jūs uzticat SIA „Medel” savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas un Preču pirkšanas-pārdošanas partsale.lv internetveikalā Noteikumos noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem.

Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visas vai kādu no šīs Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem.

 

       1. Kā un kādiem mērķiem mēs apstrādājam personas datus?

Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, informāciju par Jūsu automašīnu u.tml.).

Aizpildot anketu (ar reģistrāciju vai bez) un piekrītot Noteikumiem, Jūs iesniedzat mums tālāk norādītos anketas datus. Attiecīgo anketas datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet izmantot Pakalpojumus. Aizpildot anketu (ar reģistrēšanu vai bez) Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem datiem.

 

Nepieciešamā informācija, kas nodrošina dalību i-veikalā partsale.lv:

 

  • Vārds, uzvārds – personas identificēšanai;
  • personas kods – izmantojam saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” 7.p.2.p., pavadzīmes izrakstīšanai;
  • adrese – izmantojam preces piegādei;
  • mobilā tālruņa numurs –  izmantojam sadarbībai ar Jums, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot svarīgu informāciju par Precem un Pakalpojumiem, to sniegšanu un  šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Jums, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai konstatējam sarežģījumus, kas saistīti ar veiktajiem darījumiem, sūtot informāciju par aktualitātēm u.tml;
  • e-pasta adrese – izmantojam sadarbībai ar Jums, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot svarīgu informāciju par Precem un Pakalpojumiem, to sniegšanu un  šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Jums, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai konstatējam sarežģījumus, kas saistīti ar veiktajiem darījumiem, sūtot informāciju par aktualitātēm u.tml.

 

       2. Tiesiskais pamats

Jūsu piekrišana ar Noteikumu nosacījumiem. Dati tiek apstrādāti tikai atbilstoši tam paredzētajam mērķim.

       3. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram - tiesībsargājošajām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;  personām, kuras ir saistītas ar partsale.lv pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, kurjera un pasta pakalpojumu sniedzējiem, IT speciālistiem.

       4. Personas datu uzglabāšana

Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz SIA Medel reorganizācijai vai līdz piekrišanas atsaukšanai. Glabāšanas periods var būt pamatots ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

       5. Jūsu tiesības

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai.

Savu datu korekcijas Jūs varat veikt interneta vietnes www.partsale.lv kontā Jūs tāpat varat vērsties pie mums šīs Politikas kontaktinformācijas norādītajos veidos un lūgt, lai Jūsu dati tiktu izlaboti vai lai mēs tos precizētu.

 

       6. Sīkfaili

Mūsu lapa izmanto sīkdatnes (angļu val. cookies) - nelielus failus, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu šīs lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju.

Ja tu nevēlies saglabāt sīkdatnes, tev savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt sīkdatnes.

Tomēr mūsu interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai iesakām izmantot sīkdatņu saglabāšanu. SIA „Medel” patur tiesības jebkurā brīdī mainīt sīkdatņu izmantošanas noteikumus. Interneta vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt šīs lapas saturu, lai iepazītos ar sīkdatņu izmantošanas izmaiņām.

 

       7. Kontaktinformācija 

Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:

ar elektroniskā pasta starpniecību: info@partsale.lv,

zvanot uz mūsu tālruni: +371 26060661

pasta korespondences adrese: Maskavas iela 240, Rīga, LV-1063

Vēstuli adresējiet: SIA „Medel”

Mūsu kā datu pārvaldītāja rekvizīti:

SIA „Medel”

Reģistrācijas Nr.: LV40003982933

Jur. adrese: Maskavas iela 383-5, Rīga, LV-1063.

 

       8. Politikas spēkā esamība un izmaiņas

Šī  Politika ir spēkā no 2018. gada 25.maija. Ja mainīsim Politiku, publicēsim tās atjaunoto versiju savā mājaslapā: www.partsale.lv/lv/privatuma-politika

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
E-mail
Где нашли дешевле? (ссылка)
0